Experimental botany.

Biotechnology.

Polish Academy of Sciences, Botanical Garden-Center for Biological Diversity Conservation

supplemented: 2010-10-16
2010
 1. Domżalska L, Rybczyński JJ. 2010. Proteomic changes in Gentiana cruciata embryogenic cell suspension during encapsulation-dehydration with the application of sucrose in cryopreservation protocol. 4th Meeting of Working Group 1 COST Action - 871 "Fundamental aspects of plant cryopreservation/cryoprotection and genetic stability". Poznan, Poland, 29-30 April, 2010.
 2. Domżalska L, Rybczyński JJ. 2010. Zmiany w proteomie embriogenicznej zawiesiny komórkowej Gentiana cruciata pod wpływem wysokich stężeń sacharozy stosowanych w protokole krioprzechowywania. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta - in vivo, in vitro et in silico " Warszawa, 6-12. 09. 2010.
 3. Floryanowicz-Czekalska K, Kosmala A, Rybczyński JJ. 2010. Badania proteomiczne procesu somatycznej embriogenezy w rodzaju Gentiana z zastosowaniem metody 2-DE. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta - in vivo, in vitro et in silico " Warszawa, 6-12. 09. 2010.
 4. Mikuła A, Tomiczak K, Rybczyński JJ. 2010. Conservation of plants genetic resources by cryopreservation - efficient method of liquid nitrogen preservation of Gentiana tissue cultures and assessment of the quality and uniformity of recovered plants. The joint 5th Postgraduate Course and Minisymposium of AB-RMS, 16th Biotechnology Summer School of University of Gdansk and 2nd Workshop of PAS and RAAS on Plant Molecular Biotechnology "Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea Region: Contributions from Plant and Microbial Biotechnology". Mikkeli, Finland, 12-17 July, 2010.
 5. Mikuła A. 2010. Osmotic dehydration benefits somatic embryo production and the effect of cryopreservation by encapsulation/dehydration on the DNA sequence and methylation patterns of Gentiana cruciata regenerants. 4th Meeting of Working Group 1 COST Action - 871 "Fundamental aspects of plant cryopreservation/cryoprotection and genetic stability". Poznan, Poland, 29-30 April, 2010.


2009
 1. Floryanowicz-Czekalska K, Rybczyński JJ. 2009. Gentiana cachemirica Decne w kulturze in vitro. XII Ogólnopolska Konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin. "Integracja biotechnologii, biologii molekularnej i praktyki rolniczej w kulturach in vitro". Poznań, 9-11. 09. 2009.
 2. Ładyżyński M, Rybczyński JJ. 2009. Regeneracja w rodzaju Gentiana w kulturze in vitro wierzchołków pędów. XII Ogólnopolska Konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin "Integracja biotechnologii, biologii molekularnej i praktyki rolniczej w kulturach in vitro". Poznań, 9 - 11. 09. 2009.
 3. Mikuła A, Tomiczak K, Bednarek P, Rybczyński JJ. 2009. Flow cytometry and DNA molecular analysis confirmed true-to-type regenerants of frozen Gentiana kurroo cell suspension. 1st International Symposium "Cryopreservation in horticultural species". Leuven, Belgium, 5-8 April, 2009.
 4. Tomiczak K, Rybczyński JJ, Wójcik A, Mikuła A. 2009. Cryotreatment effect on morphogenic potential of Gentiana kurroo (Royle) cell suspension culture. Cost Action 871 "Fundamental aspects of plant cryopreservation". Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place, West Sussex, UK, 17-18 February, 2009.
 5. Tomiczak K, Rybczyński JJ. 2009. Utilization of chloroplast and mitochondrial DNA sequences in analysis of organelle inheritance in Gentiana somatic hybrids. 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!" Cracow, Poland, 21-25 September, 2009.
 6. Wójcik A, Tomiczak K, Mikuła A, Buchwald W, Mielcarek S, Rybczyński JJ. 2009. Gentiopicroside content in in vitro plants, cell suspension and genetically modified tissues of selected species from Gentiana genus. 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!" Cracow, Poland, 21-25 September, 2009.


2008
 1. Rybczyński JJ, Mikuła A, Tomiczak K, Wójcik A, Fiuk A. 2008. Biotechnology of gentians: The induction of embryogenic potential, its cryopreservation and utilization in somatic cell genetic manipulation. XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Tampere, Finland, 17-22 August, 2008.
 2. Tomiczak K, Rybczyński JJ, Wójcik A, Mikuła A. 2008. Cryotreatment effects on morphogenic potential of Gentiana kurroo (Royle) cell suspension culture. XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Tampere, Finland, 17-22 August, 2008.


2007
 1. Ładyżyński M, Rybczyński JJ. 2007. Namnażanie kultur zawiesinowych goryczek (Gentiana spp) w warunkach bioreaktora. III Krajowy Kongres Biotechnologii "Biotechnologia - człowiek i środowisko". Poznań, 09-12.09.2007.
 2. Tomiczak K, Fiuk A, Rybczyński JJ. 2007. Interspecific somatic hybridization between Gentiana cruciata L. and G. tibetica King. III Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology. Warsaw, Poland, 26-30 August, 2007.
 3. Tomiczak K, Fiuk A, Rybczyński JJ. 2007. Production of interspecific somatic hybrids within Gentiana genus by protoplast fusion. The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens - EastCentGardII. Warsaw/Rogów, Poland, 3-7 July, 2007.
 4. Tomiczak K, Fiuk A, Rybczyński JJ. 2007. Production of interspecific somatic hybrids between Gentiana kurroo Royle and G. cruciata L. III National Biotechnology Congress, Poznan, Poland, 9-12 September, 2007.
 5. Tomiczak K, Rybczyński JJ. 2007. Plant regeneration of Gentiana kurroo Royle and G. tibetica King from green leaf mesophyll protoplasts. 54th Meeting of Polish Botanical Society "Botany in Poland - successes, problems, prospects". Szczecin, Poland, 3-8 September, 2007.
 6. Wójcik A, Rybczyński JJ. 2007. Effect of Agrobacterium strains on gentians genetic transformation. III Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology. Warsaw, Poland, 26-30 August, 2007.
 7. Wójcik A, Szczygieł D, Rybczyński JJ. 2007. Application of bacteria from Agrobacterium genus for gentians genome modification. III National Biotechnology Congress, Poznan, Poland, 9-12 September, 2007.


2006
 1. Fiuk A, Kalinowski A, Rybczyński JJ. 2006. Application of 2-D electrophoresis for protein studies of particular stages of somatic embryo of Gentiana kurroo. XI All-Polish Conference of Plant In Vitro Culture and Biotechnology. Międzyzdroje, Poland, 6-9 September, 2006.
 2. Ładyżyński M, Fiuk A, Rybczyński JJ. 2006. Protoplast fusion by polyethylene glycol within Gentiana spp. XI All-Polish Conference of Plant In Vitro Culture and Biotechnology. Międzyzdroje, Poland, 6-9 September, 2006.
 3. Tomiczak K, Fiuk A, Rybczyński JJ. 2006. Leaf mesophyll protoplast culture of Gentiana spp. genus. XI All-Polish Conference of Plant In Vitro Culture and Biotechnology. Międzyzdroje, Poland, 6-9 September, 2006.
 4. Wójcik A, Rybczyński JJ. 2006. Transformation of Gentiana spp. cell suspension culture protoplasts by electroporation. XI All-Polish Conference of Plant In Vitro Culture and Biotechnology. Międzyzdroje, Poland, 6-9 September, 2006.


2005
 1. Fiuk A, Rybczyński JJ. 2005. Gentiana heterokaryons production with application of ECM 2001 (BTX) pulse generator. 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology. Poznan, Poland, 26-29 September, 2005.
 2. Fiuk A, Tomiczak K, Ładyżyński M, Mikuła A, Rybczyński JJ. 2005. Somatyczna międzygatunkowa hybrydyzacja w rodzaju Gentiana. Warsztaty naukowe: "Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin" oraz "Mieszańce oddalone roślin uprawnych" Inowrocław 18-21. 10. 2005.
 3. Mikuła A, Ładyżyński M, Rybczyński JJ. 2005. Autofluorescence in in vitro cultures of Gentiana genus. 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology. Poznan, Poland, 26-29 September, 2005.


2004
 1. Fiuk A, Rybczyński JJ. 2004. Plant regeneration system in protoplast culture of Gentiana genus. 14th FESPB Congress. Cracow, Poland, 23-27 August, 2004.
 2. Mikuła A, Niedzielski M, Fiuk A, Zielińska M, Rybczyński JJ. 2004. TTC test functionality in evaluation of surviving of Gentiana PEM after cryopreservation. The 14th FESPB Congress. Cracow, Poland, 23-27 August, 2004.
 3. Rybczyński JJ, Fiuk A, Borkowska B, Gawrońska H, Bernat W, Mikuła A. 2004. Photosynthetic activity of in vitro cultured Gentiana kurroo on medium with different sucrose concentrations. The 14th FESPB Congress. Cracow, Poland, 23-27 August, 2004.


2003
 1. Fiuk A, Skierski J, Mikuła A, Zielińska M, Rybczyński JJ. 2003. Wykorzystanie cytometrii przepływowej dla określenia zawartości DNA w kulturach Gentiana. II Krajowy Kongres Biotechnologii, Łódź, 23-27 czerwca 2003.
 2. Fiuk A, Rybczyński JJ. 2003. Gentiana kurroo w kulturach in vitro. X Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin - Biotechnologia Roślinna w Biologii, Farmacji i Rolnictwie, Bydgoszcz 15-17 września 2003.
 3. Fiuk A, Rajkiewicz M, Rybczyński JJ. 2003. Protoplast culture of Gentiana kurroo (Royle). 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn, Poland, 3-6 September 2003.
 4. Mikuła A, Górska K, Tykarska T, Rybczyński JJ, Kuraś M. 2003. Przebudowa cytoplazmy jako droga pokonania bariery stresu niskiej temperatury. II Krajowy Kongres Biotechnologii Łódź 23-27.06. 2003.


2002
 1. Mikuła A, Rybczyński J, Latkowska M. 2002. Somatic embryogenesis of Gentiana cruciata (L.) and Gentiana tibetica (King) in long-term suspension cultures 1st Int. Symposium "Liquid system for in vitro mass propagation of plants". As, Norway, May 29th - June 2nd, 2002.


2000
 1. Mikuła A, Tykarska T, Zielińska M, Rybczyński JJ, Kuraś M. 2000. Analiza ultrastrukturalna początkowych stadiów proliferacji zarodków zygotycznych Gentiana punctata na pożywce inicjalnej. IX Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin "Modyfikowanie Genomu Roślin" Gdańsk, 10-13. 09. 2000.


1999
 1. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1999. Scanning and transmission electron microscope analysis of somatic embryogenesis Gentiana spp. 3st International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology". Stara Lesna, Slovak Republic, 4-10 September, 1999.
 2. Mikuła A, Skierski J, Rybczyński JJ. 1999. Cytometryczna analiza PEM-u i regeneratów Gentiana spp. I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław 20-25.09. 1999.


1998
 1. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1998. The effect of explant origin on somatic embryogenesis of Gentian (Gentiana pannonica Scop.). IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture. Jerusalem, Israel, 14-19 June, 1998.


1997
 1. Mikuła A, Tykarska T, Kuraś M, Rybczyński JJ. 1997. Analiza cytologiczna i ultrastrukturalna PEM-u Gentiana spp. VIII Ogólnopolska Konferencja "Roślinne kultury in vitro w badaniach podstawowych i stosowanych" Kraków 25-27.08. 1997.


1996
 1. Kamińska D, Wesołowska M, Króliczak P, Mikuła A. 1996. Growth kinetics and control of the presence of gentiopicroside in cell cultures of Gentiana cruciata L. and Gentiana tibetica King. 44th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. Prague, Czech Republic, 3-7 September, 1996.
 2. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1996. Regeneracja G. tibetica w kulturach in vitro. Druga Konferencja Naukowa poświęcona Profesorowi Antoniemu Dmochwskiemu pt. "Aktualne kierunki badań w biochemii i biotechnologii" Łódź 12-14. 12. 1996.
 3. Mikuła A, Tykarska T, Kuraś M, Iwanowska A, Rybczyński JJ. 1996. Studies on the morphogenic potential of Gentianas in cell suspension. International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants. Qedlinburg, Germany, 30 June - 4 July, 1996.


1995
 1. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1995. Wpływ warunków kultury na kalusowanie i somatyczną embriogenezę u rodzaju Gentiana. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Szata roślinna Polski w procesie przemian" Kraków 26. 06 - 1. 07. 1995.
 2. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1995. Zdolności morfogenetyczne Gentiana cruciata L. w kulturze agarowej i płynnej. XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Nauka i praktyka w ochronie zdrowia". Warszawa 20-21. 10. 1995.
 3. Mikuła A, Wesołowska M, Skrzypczak L, Rybczyński JJ. 1995. Cytomorphological studies of somatic embryogenesis of Gentiana tibetica (King) and G. cruciata (L.). VII Conference of Plant Embryologists of Czech Republic, Slovakia and Poland. Lublin, Poland, 14-16 September, 1995.


1994
 1. Mikuła A, Rybczyński JJ. 1994. Somatyczna embriogeneza u Gentiana spp. VI Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin" Katowice-Ustroń, 21-23. 11. 1994.

Posters of gentiana.pl ( .pdf type) - please download before open!

17,3 MB

Cryopreservation by encapsulation of Gentiana spp. cell suspensions maintains re-growth, embryogenic competence and DNA content - Anna Mikuła Jan J.Rybczyński 2008

15,1 MB

Biotechnology of gentians: The induction of embryogenic potential, its cryopreservation and utilization in somatic cell genetic manipulation - Jan J.Rybczyński, Anna Mikuła, Karolina Tomiczak, Anna Wójcik, Agnieszka Fiuk 2008

6,3 MB

Cryotreatment effects on morphogenic potential of Gentiana kurroo (Royle) cell suspension culture - Karolina Tomiczak, Jan J.Rybczyński, Anna Wójcik, Anna Mikuła 2008

5 MB

Application of bacteria from Agrobacterium genus for gentians genome modification.

5,8 MB

Production of interspecyfic somatic hybrids between Gentiana kuroo Royle and G. cruciata L.

7,5 MB

Production of interspecific somatic hybrids within Gentiana genus by protoplast fusion.

3,8 MB

Plant regeneration of Gentiana kuroo Royle and Gentiana tibeticaa King from green leaf mesophyll protoplasts.

12,4 MB

Effect of Agrobacterium strains on gentians genetic transformation.

4,8 MB

Interspecyfic somatic hybridization between Gentiana cruciata and Gentiana tibetica King with application of electrofusion.

560 kB

Photosynthetic activity of in vitro cultured Gentiana kurroo Royle germlings mediated by sucrose concentration .

1,1 MB

Plant regeneration system in protoplast culture of Gentiana genus.

3,2 MB

TTC test functionality in evaluation of surviving of Gentiana PEM after cryopreservation.

32 kB

Ultrastructure and scanning analysis of somatic embriogenesis Gentiana spp.

6,8 MB or

Przebudowa cytoplazmy jako droga pokonania bariery stresu niskiej temperatury.

750 kB

Kultury protoplastów Gentiana kurroo Royle.

6,8 MB

Wykorzystanie cytometrii przepływowej dla określenia zawartości DNA w kulturach GENTIANA SPP.

2,4 MB

Autofluorescence in in vitro cultures of Gentiana Genus.

4,5 MB

Somatyczna Międzygatunkowa Hybrydyzacja w Rodaju Gentiana

2,4 MB
Power Point Presentation

Gentiana Heterocaryons Production with Application of ECM 2001 (BTX) Pulse Generator

2,6 MB

Application of 2-D electrophoresis for protein studies of particular stages of somatic embryo of Gentiana kurroo

2,8 MB

Protoplasts fusion by polyethylene glycol within Gentiana spp.

2,9 MB

Leaf mesophyll protoplast culture of Gentiana spp. genus

2,4 MB

Transformation of Gentiana spp. cell suspension culture protoplasts by electroporation

To open ".pdf" files you need a free programm Adobe Reader:
- download and install Adobe Reader from here!